Sultain

Na ciad cheumnaichean ann an banas-glùine susbaint Midwifery students in a class

Na ciad cheumnaichean ann an banas-glùine

Tha sè nursaichean deug air a’ chiad bhuidheann a cheumnaich o phrògram pìleatach ùr-ghnàthach ann am banas-glùine.

Prògram ùr le XpoNorth susbaint person with headphones using keyboards, computer screens

Prògram ùr le XpoNorth

Iomairt LevelUp! a chuideachadh le oileanaich sna gnìomhachasan cruthachail buannachd fhaotainn à farsaingeachd chothroman a chuideachadh leotha an cùrsa-obrach a thòiseachadh.

Taighean bun-os-cionn do na mairbh susbaint Stenness, Scotland, September 7 June 2019, credit Ms. van der Reijden

Taighean bun-os-cionn do na mairbh

Oileanach an Institiud an Àrc-eòlais a’ foillseachadh rannsachadh ùr a’ sgrùdadh na tuama o Linn na Cloiche, Maeshowe, a tha air a suidheachadh taobh a-staigh de Làrach Dualchas na Cruinne UNESCO ann an Arcaibh.