Bidh Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean ag altram co-obrachadh agus a’ toirt taic do rannsachadh ùr-ghnàthach aig ìre dhomhanta. Bidh sinn a’ tabhann obairlannan nàdarra gun choimeas agus cothroman gus taic a thoirt do rannsachadh ann am farsaingeachd de chuspairean; fiosaigeach; eag-eòlach; cultarach; eachdraidheil agus sòisealta.

Comann-sòisealta, Dearbh-aithne, Cruth Tìre agus Eòlas

Àrd-shealladh
Goireasan fearainn | Turasachd | Eaconamas agus Gnothachas | Cruinn-eòlas | EòlasRannsachadh Lochlannach | Àiteachas

 

A’ Mhuir, An Àrainneachd agus Teicneòlas

Àrd-shealladh
Eag-eòlas MaraTuathanas uisge  | Lùth  | Saidheans na Talaimh | Cuan-eòlasTeicneòlas | Eòlas na h-Àrainneachd

 

 

Àiteachan Rannsachaidh

Sgioba gnothachais is sheirbheisean luchd-fastaidh