Àrainnean

susbaint

Is sinn an aon oilthigh a tha stèidhichte anns a Ghàidhealtachd is nan Eileanan an Alba agus tha sinn beagan eadar-dhealaichte - tha sinn a 'tairgsinn roghainn a bhith ag ionnsachadh aig aon de na colaistean agus ionadan rannsachaidh againn, còrr is 70 ionad ionnsachaidh ionadail, no air-loidhne bho àite sam bith. Faigh a-mach mu ionadan ionnsachaidh sa choimhearsnachd agad le bhith a’ tadhal air làraichean-lìn ar colaistean fa leth.

Uisnich am ball-acainn againn gus am faigh thu stiùireadh on àite anns a bheil thu chun nam prìomh shuidheachaidhean againn.