Gnìomhachasan

Is sinn an aon oilthigh stèidhichte ann an Gàidhealtachd is Eileanan na h-Alba. susbaint

Is sinn an aon oilthigh stèidhichte ann an Gàidhealtachd is Eileanan na h-Alba.

Leinn, tro aon phuing conaltraidh faodaidh sinn a h-uile ìre de thrèanadh, foghlaim agus co-obrachadh a thoirt dhut agus an uair sin an dàimh sin a riaghladh às do leth.

Thoir seachad susbaint Matthew Taylor

Thoir seachad

Thig còmhla ris an raon de ghnìomhachasan a tha gar cuideachadh gus :

  • dèanamh cinnteach gu bheil cothrom aig na h-oileanaich againn air taic ionmhais air a bheil feum mòr ann an cruth thabhartasan, bhursaraidhean agus sgoilearachdan
  • leigeil le ar luchd-rannsachaidh tòiseachadh air pròiseactan a bheir deagh bhuaidh roinneil, nàiseanta agus cruinneil
  • goireasan ùra a thoirt do na h-oileanaich agus an luchd-obrach againn
  • miannan àrdachadh agus comas dhaoine òga tàlantach fhuasgladh
  • cur ri buaidh eaconamach foghlaim àrd-ìre air feadh na Gàidhealtachd agus nan Eilean
susbaint

Dearbhadh air do thrèanadh taobh a-staigh

Ma tha thu an-dràsta a 'ruith chùrsaichean trèanaidh taobh a-staigh na buidhne agad agus ma tha thu airson gum bi iad air an dearbhadh no air an teisteanasachadh gu ìrean ris an gabh iad gu nàiseanta, is dòcha gum bi sinn comasach air do chuideachadh tron ​​phròiseas. Bheir seo cothrom do luchd-obrach teisteanas fhaighinn a thèid a chomharrachadh nas fharsainge na na cùrsaichean in-thaigh a th 'ann mar-thà.

Lìonrachadh

Bidh an t-oilthigh agus a com-pàirtichean acadaimigeach gu cunbhalach a 'ruith co-labhairtean lìonraidh, coinneamhan agus òraidean. Tha seo na dhòigh air leth airson luchd-obrach oilthighe a choinneachadh ann an suidheachadh neo-fhoirmeil agus gus cumail suas ris na co-proifeiseantaich agad gus bruidhinn mu mar as urrainn dhuinn uile a bhith ag obair còmhla nas cinneasaiche.