Samhain

Pròiseact air a chur a’ dol airson sgeulachdan a thrusadh air an oirthir an iar susbaint Picture caption: The Strome Ferry on Loch Carron, 1969, supplied by Am Baile

Pròiseact air a chur a’ dol airson sgeulachdan a thrusadh air an oirthir an iar

Ionad Rannsachadh Chur-seachadan is Turasachd Cholaiste na Gàidhealtachd an Iar UHI a’ tòiseachadh leis ‘An Oirthir a Dhealbh an Saoghal’. 

Oileanaich a’ comharrachadh an soirbheachais anns an dùbhlan còid eadar-nàiseanta susbaint Programme leader - Douglas Barr

Oileanaich a’ comharrachadh an soirbheachais anns an dùbhlan còid eadar-nàiseanta

Oileanaich a’ dèanamh ceum ann an leasachadh bathar-bog gnìomhach, a’ comharrachadh soirbheachas eadar-nàiseanta ann an trì roinnean, a’ buannachadh farpais bho 100 oilthigh eile air feadh an t-saoghal.

Neach-saidheans à Inbhir Theòrsa a’ feuchainn dòigh ùr air truailleadh plastaig à fànas a lorg susbaint Research Fellow - Lonneke Goddijn-Murphy

Neach-saidheans à Inbhir Theòrsa a’ feuchainn dòigh ùr air truailleadh plastaig à fànas a lorg

Buidheann Fànais na h-Eòrpa a’ maoineachadh sgrùdadh ùr le luchd-rannsachaidh aig Institiùd Rannsachaidh Àrainneachdail Colaiste na Gàidhealtachd a Tuath UHI.