Gearran

Mòr-fharpaisean lìg Lego do sgoiltean ionadail susbaint First Lego League “City Shaper” Western Isles Regional Tournament

Mòr-fharpaisean lìg Lego do sgoiltean ionadail

Colaiste na Gàidhealtachd an Iar UHI, Colaisde a’ Chaisteil UHI agus Colaiste Pheairt UHI a’ cumail mhòr-fharpaisean cruinneil lìg LEGO do sgoiltean ionadail a thoirt deuchainn air an sgilean STEM agus an sgilean fuasgladh cheistean.

 

Rannsaiche a’ faotainn tabhartas £986,000 a thoirt leudachadh air rannsachadh air mòintichean susbaint Blanket bog in the Flow Country

Rannsaiche a’ faotainn tabhartas £986,000 a thoirt leudachadh air rannsachadh air mòintichean

Neach-saidheans an Institiud Rannsachadh na h-Àrainneachd a’ faotainn maoineachadh feuch dè a’ bhuaidh a dh’fhaodadh a bhith aig atharrachadh sa ghnàth-shìde air mòintichean mòr-sgaoilteach.

Ministear a’ tadhal susbaint Minister meets nursery children in playground

Ministear a’ tadhal

Maree Todd, am Ministear airson Cloinne is Dhaoine Òga a’ tadhal air Colaiste Pheairt UHI.

Ainmeachadh buannaiche aig farpais gnothachais iomairt is ùr-ghnàthachaidh susbaint Alison Ruickbie

Ainmeachadh buannaiche aig farpais gnothachais iomairt is ùr-ghnàthachaidh

Luchd-obrach is oileanaich o Cholaiste Mhoireibh UHI, Colaiste Inbhir Nis UHI, Colaiste na Gàidhealtachd a Tuath UHI, Colaisde a’ Chaisteil UHI agus an t-Ionad Eachdraidh am measg nam buannaichean. Tha an fharpais fhèin cuideachd air a’ gheàrr-liosta airson duais nàiseanta