Cèitean

Taic a chumail ri slàinte inntinn luchd-obrach SNS susbaint Dr Johannes De Kock in a park or garden

Taic a chumail ri slàinte inntinn luchd-obrach SNS

Maoineachadh air a thoirt do luchd-rannsachaidh a bhith a’ stiùireadh pròiseact ùr a chaidh a chur air bhonn a chumail taic ri slàinte inntinn luchd-obrach an t-sreatha-thoisich ri linn èiginn a’ Chorona-bhìorais.

 

Seirbheis dhigiteach ùr airson taic slàinte inntinn susbaint Big White Wall

Seirbheis dhigiteach ùr airson taic slàinte inntinn

Cothrom air a thoirt do dh’oileanaich is luchd-obrach, an dà chuid, air seirbheis dhigiteach airson taic slàinte inntinn a tha ri a faotainn air loidhne, 24/7.

Ceann-bliadhna Institiud Rannsachadh na h-Àrainneachd susbaint Group of people standing in front of the Environmental Research Institute sign

Ceann-bliadhna Institiud Rannsachadh na h-Àrainneachd

Colaiste na Gàidhealtachd a Tuath UHI a’ comharrachadh fosgladh na h-institiuid 20 bliadhna air ais.  

 

Oilthighean na h-Alba a’ nochdadh cruadal cruthachail susbaint A person with a computer on a table, a number of people on the screen

Oilthighean na h-Alba a’ nochdadh cruadal cruthachail

Thàinig oilthighean air feadh na h-Alba ri chèile a dhèanamh prògram digiteach adhartach do dh’oileanaich a bha ag ionnsachadh ann am prògraman cruthachail.