Samhain

Com-pàirteachas gus saidheans stoc èisg peiligeach a bhrosnachadh susbaint Aerial of Shetland harbour

Com-pàirteachas gus saidheans stoc èisg peiligeach a bhrosnachadh

Meòrachan co-thuigse air a shoidhnigeadh gus co-obrachadh eadar gnìomhachas an iasgaich agus luchd-saidheans a neartachadh. Eag-eòlaiche mara  air a ghabhail a-steach ann an liosta den luchd-rannsachaidh as motha a bheirear iomradh air an obair san t-saoghal

A' cumadh an ath phlana Ghàidhlig susbaint Illustration of Gaelic language plan

A' cumadh an ath phlana Ghàidhlig

Chaidh cuireadh a thoirt don phoball pàirt a ghabhail ann an co-chomhairleachadh ùr

50 bliadhna de Cholaiste Mhoireibh UHI susbaint Moray College UHI 50 logo

50 bliadhna de Cholaiste Mhoireibh UHI

A’ dèanamh gàirdeachas le luchd-obrach is oileanaich tro na bliadhnaichean

Jamie Hepburn, am Ministear airson foghlam Àrd-ìre agus Foghlam Adhartach, Cosnadh Òigridh agus Trèanadh a’ tadhal air àrainnean susbaint People looking at the camera

Jamie Hepburn, am Ministear airson foghlam Àrd-ìre agus Foghlam Adhartach, Cosnadh Òigridh agus Trèanadh a’ tadhal air àrainnean

Chaidh fàilte a chur air aig Colaiste Pheairt UHI far an tug e oidhirp air tàthadh breug-fhìorach agus Colaiste na Gàidhealtachd an Iar UHI sa Ghearastan gus tadhal air an Ionad Saothrachaidh Adhartach. Chaidh an lìonra nàiseanta ‘Maoin Dùbhlan Adhartachadh Saothrachaidh’ fhosgladh gu h-oifigeil le Rùnaire a' Chaibineit Ceit Fhoirbeis san t-Samhain.