Lùnastal

Cur-an-inbhe Shealtainn UHI susbaint Logo

Cur-an-inbhe Shealtainn UHI

Am pròiseact gus Colaiste Shealtainn UHI, Ionad Mara NAFC UHI agus Trèanadh Shealtainn a chur còmhla a’ tighinn gu crìch le cur-an-inbhe Shealtainn UHI – a’ cholaiste ùr do Shealtainn

A’ leigeil ris a’ cheangail fhalaichte ann an leaghadh eigh-shruthan susbaint Glacier

A’ leigeil ris a’ cheangail fhalaichte ann an leaghadh eigh-shruthan

Luchd-saidheans mara a’ cleachdadh charbadan robotach gus sùil a thoirt air an atharrachadh a tha ga thoirt air a’ chuan againn le deigh san Artaig a bhith a’ leaghadh gu luath

Slighe snorcalaidh ùr susbaint Snorkel trail

Slighe snorcalaidh ùr

Gheibh luchd-snorcalaidh eòlas a chur air tràighean brèagha agus cladaichean creagach Loch Abar

Obair togail a’ tòiseachadh air togalach ùr do na saidheansan beatha susbaint Life sciences innovation centre

Obair togail a’ tòiseachadh air togalach ùr do na saidheansan beatha

'S e pròiseact com-pàirteachais eadar Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean agus Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean a th' ann an ionad ùr-ghnàthachaidh nan saidheansan beatha luach £9m