Cèitean

Prògram lùthmhoireachd ball-coise a’ toirt taic do dh’ euslaintich cridhe susbaint Football stadium

Prògram lùthmhoireachd ball-coise a’ toirt taic do dh’ euslaintich cridhe

Urras Coimhearsnachd Chluaran Cailleannach Inbhir Nis a' tighinn còmhla ris an oilthigh agus SNS na Gàidhealtachd gus Luchd-leantainn Ball-coise ann an Trèanadh a thabhann do dhaoine a tha a' faighinn seachad air grèim-cridhe neo lannsaireachd

Seirbheis dhigiteach ùr airson taic slàinte inntinn susbaint Bryon Ford and Katie Dougan

Seirbheis dhigiteach ùr airson taic slàinte inntinn

Colaiste na Gàidhealtachd an Iar UHI agus NàdarAlba a’ cruthachadh sgeama pìleatach gus greisean-gnìomhachais a thabhann do mhaoir-dhùthcha 

A' comharrachadh Seachdain Chiorraman Ionnsachaidh na h-Alba susbaint Logo

A' comharrachadh Seachdain Chiorraman Ionnsachaidh na h-Alba

Oileanaich foghlaim le taic aig Colaiste Inbhir Nis UHI a’ comharrachadh gaol, càirdeas agus teaghlach ann an sreath de thachartasan fad seachdain

 

Taigh-cluiche air a’ Ghàidhealtachd a' foillseachadh phlanaichean airson pròiseact rannsachaidh cruthachail a riochdachadh susbaint Jack MacGregor

Taigh-cluiche air a’ Ghàidhealtachd a' foillseachadh phlanaichean airson pròiseact rannsachaidh cruthachail a riochdachadh

Riochdachadh àrd-ùrlair air a dhèanamh de dh’obair a’ chiad oileanaich a cheumnaich bho cheum maighstireachd ùr tro rannsachadh (MRes) ann an cleachdadh cruthachail

 

Ceanglaichean ùra ri coimhearsnachd ann an Innis Tìle susbaint Björn Ingimarsson

Ceanglaichean ùra ri coimhearsnachd ann an Innis Tìle

An t-oilthigh a' tòiseachadh air iomairt ùr gus ceanglaichean nas dlùithe a bhrosnachadh eadar coimhearsnachdan sa Ghàidhealtachd is na h-Eileanan agus Innis Tìle