Dàmhair

Latha fànais 101 susbaint Space 101

Latha fànais 101

Sealtainn UHI, ann an com-pàirteachas le Port-fànais na RA ann an Saxavord, a’ foillseachadh phlanaichean airson a' chiad tachartas a chumail

A’ cur ri COP 26 susbaint Jane Downes

A’ cur ri COP 26

Luchd-obrach agus oileanaich a’ gabhail pàirt ann an Co-labhairt Atharrachadh Clìomaid nan DA agus Colaiste Inbhir Nis UHI a’ cur a h-ainm ris an iomairt chruinneil Race to Zero

Securing caman making susbaint Shinty players

Securing caman making

Foillseachadh dà phròiseact ùr a chuideachadh feuch am bi càileachd nas fheàrr san uisge a tha ga leigeil mu sgaoil san àrainneachd.