Gearran

Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean a' cur fàilte air prionnsapal ùr air an deicheamh co-latha-breith susbaint Professor Todd Walker

Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean a' cur fàilte air prionnsapal ùr air an deicheamh co-latha-breith

Comharrachadh an deicheamh co-latha-breith againn a’ tòiseachadh air an aon latha is a chuireas an t-oilthigh fàilte air a phrionnsapal agus iar-sheansalair ùr

 

Arcaibh a' seòladh an rathaid le trèanadh haidridein do mharaichean susbaint Person using machinery in full face mask

Arcaibh a' seòladh an rathaid le trèanadh haidridein do mharaichean

A’ chiad bhuidheann a’ tòiseachadh air trèanadh aig Colaiste Arcaibh UHI gus obrachadh air soithichean haidridein

Aonta Fàs Dùthchail luach £70m air a shoidhnigeadh airson Earra-Ghàidheal is Bòd susbaint Artist impression of a new building

Aonta Fàs Dùthchail luach £70m air a shoidhnigeadh airson Earra-Ghàidheal is Bòd

Colaiste Earra-Ghàidheil UHI a’ cur fàilte air an tasgadh mhòr agus na cothroman foghlaim is trèanaidh a dh’fhosglas e

A’ toirt taic do chànan, cultar agus dualchas nar coimhearsnachdan susbaint Group of people standing in front of art

A’ toirt taic do chànan, cultar agus dualchas nar coimhearsnachdan

Prògram leasachaidh ùr do cheumnaichean a’ fosgladh le Circus Artspace a tha fo stiùir luchd-ealain, le taic bho ghnìomhachas. Colaisde a' Chaisteil UHI a' cur air bhog ro-innleachd Ghàidhlig ùr le sreath de dh’ òraidean coimhearsnachd