Faoilleach

A’ cluich ar pàirt ann a bhith a’ toirt taic don sgìre againn aig àm a’ ghalair lèir-sgaoilte susbaint Giles Huby

A’ cluich ar pàirt ann a bhith a’ toirt taic don sgìre againn aig àm a’ ghalair lèir-sgaoilte

A’ gabhail a-steach Colaiste Arcaibh UHI a bhith a’ toirt seachad biadh a chòrr, an t-Ionad Saidheans Slàinte a bhith a’ dol na phrìomh ionad banachdaich do luchd-obrach SNS na Gàidhealtachd agus Colaiste na Gàidhealtachd a Tuath UHI a bhith a’ faighinn na h-ìre as àirde de bharantachadh a thaobh rèiteachaidhean sàbhailteachd

Tabhartas o Barclays airson oileanaich a chuideachadh susbaint Students in a library

Tabhartas o Barclays airson oileanaich a chuideachadh

Fhuair an Com-pàirteachas £100,000 a chuideachadh le oileanaich a thàinig fo bhuaidh galar lèir-sgaoilte COVID-19.

Liosta Urraman na Bliadhn' Ùire susbaint Christine Campbell

Liosta Urraman na Bliadhn' Ùire

Neach-saidheans bho Chomann Saidheans Mara na h-Alba UHI air a cliùiteachadh airson na chuir i ri saidheans na mara

Cothroman trèanaidh ùra do ghnothachas ionadail susbaint Person looking at a laptop

Cothroman trèanaidh ùra do ghnothachas ionadail

Ag obair le Scottish Union Learning, tha Colaisde a’ Chaisteil UHI a’ tabhann chothroman leasachaidh agus clasaichean Gàidhlig do luchd-fastaidh