Giblean

Port-adhair Inbhir Nis a’ cur fàilte air luchd-ealain susbaint UHI Graduates showing their work in front of Inverness Airport

Port-adhair Inbhir Nis a’ cur fàilte air luchd-ealain

Highlands Creatives a’ nochdadh cheumnaichean bho Cholaiste Inbhir Nis UHI agus Colaiste Mhoireibh UHI agus luchd-cleachdaidh Wasps Studios (Image credit Martin Shields)

 

 

Soirbheachas cèilidh air-loidhne susbaint Person playing accordion

Soirbheachas cèilidh air-loidhne

Colaisde a’ Chaisteil UHI a’ tàladh nam mìltean de luchd-amhairc airson cuirmeachd a dhèanamh le ceòl na h-Alba

A’ rannsachadh dhùbhlain slàinte inntinn rè COVID-19 susbaint Person gardening in outdoor space

A’ rannsachadh dhùbhlain slàinte inntinn rè COVID-19

Luchd-rannsachaidh a’ nochdadh cho cudromach ’s a tha àite pearsanta a-muigh aig àm a’ ghalair lèir-sgaoilte