Ògmhios

Oileanaich a’ tighinn còmhla airson ceann-seachdain dàn-spòrsa susbaint Twenty students from around the university partnership attended the Highlands and Islands Students’ Association adventure weekend. Activities included paddle boarding, gorge walking, climbing and archery.

Oileanaich a’ tighinn còmhla airson ceann-seachdain dàn-spòrsa

Thàinig fichead oileanach à diofar phàirtean de chom-pàirteachas an oilthigh chun cheann-seachdain dàn-spòrsa Chomann Oileanaich na Gàidhealtachd agus nan Eilean. Am measg nan cleasan a bha a’ dol bha pleadhan-bhòrdadh, coiseachd ghlobharan, streapadh is boghadaireachd.

 

Oileanaich a’ tilleadh o thuras iomlaid ann an Nirribhidh susbaint Five students from Shetland College UHI completed an Erasmus+ exchange to Norway, returning with confidence, new perspectives and a taste of Norwegian culture.

Oileanaich a’ tilleadh o thuras iomlaid ann an Nirribhidh

Chuir còignear oileanach o Cholaiste Shealtainn UHI crìoch air turas iomlaid Erasmus+ a Nirribhidh, agus thill iad le misneach is fradharc ùr air cùisean, agus iad an dèidh blasad fhaotainn de chultar Nirribhidh.

 

Oileanaich innleadaireachd a’ cuideachadh a bhith a’ leasachadh a’ ghnìomhachais ola susbaint Two Perth College UHI students presented their project findings to an oil and gas operator to help solve the problem of emptying remaining oil out of underwater storage tanks.

Oileanaich innleadaireachd a’ cuideachadh a bhith a’ leasachadh a’ ghnìomhachais ola

Thaisbean dithis oileanach o Cholaiste Pheairt UHI toraidhean am pròiseict do chompanaidh ola is gas, a chuideachadh leis an dorradas a th’ ann a bhith a’ toirt na h-ola a tha air fhàgail à tancaichean-stòraidh fon uisge.

 

Preantasan peantaidh is sgeadachaidh a’ toirt buaidh ann am farpais nàiseanta susbaint Painting and decorating apprentices at Inverness College UHI triumphed in one of the Scottish Association of Painting Craft Teachers’ prestigious competitions.

Preantasan peantaidh is sgeadachaidh a’ toirt buaidh ann am farpais nàiseanta

Bha preantasan peantaidh is sgeadachaidh aig Colaiste Inbhir Nis UHI buadhmhor ann an tè de dh’fharpaisean cliùiteach Chomann Luchd-teagaisg Cheàird Peantaidh na h-Alba.