Giblean

Sgioba às an RA a’ toirt deuchainn air carbad-adhair sàr-bhuanais ùr susbaint A group of experts led by Professor Andrew Rae successfully flew the first ever large-scale aircraft powered by variable-buoyancy propulsion.

Sgioba às an RA a’ toirt deuchainn air carbad-adhair sàr-bhuanais ùr

Shoirbhich le buidheann de shàr-eòlaichean fo stiùir an Àrd-ollaimh Andrew Rae itealachadh a thoirt air a’ chiad charbad-adhair mhòr a tha ga chumail a’ dol le iomanachd fleodrachd chaochlaideach.

 

Oileanaich a’ toirt fuaimean na h-Alba chun Sheachdain Thartain susbaint Four music graduates performed at the 21st New York City Tartan Week.

Oileanaich a’ toirt fuaimean na h-Alba chun Sheachdain Thartain

Bha ceathrar cheumnaichean ciùil a’ cluich aig an 21a Seachdain Thartain am Baile Eabhairc Nuaidh.

 

Arcaibh a’ cumail bùth-obrach eadarnàiseanta air a’ chunnart o atharrachadh sa ghnàth-shìde susbaint Leading climate scientists and heritage professionals gathered in Orkney to pilot a methodology which assesses the risks to heritage sites impacted by climate change.

Arcaibh a’ cumail bùth-obrach eadarnàiseanta air a’ chunnart o atharrachadh sa ghnàth-shìde

Thàinig luchd-saidheans gnàth-shìde agus proifeiseantaich dualchais àrd-inbheach cruinn còmhla ann an Arcaibh a thoirt deuchainn phìleatach air modh-obrach a nì measadh air na cunnartan a th’ ann do làraichean dualchais a tha fo bhuaidh atharrachadh sa ghnàth-shìde.

 

Cùrsa leas èisg a’ ruigsinn air feadh an t-saoghail susbaint NAFC Marine Centre UHI’s online fish welfare course has attracted students from countries including Norway, Denmark, Switzerland, Spain, Portugal and Canada.

Cùrsa leas èisg a’ ruigsinn air feadh an t-saoghail

Tha cùrsa leas èisg air loidhne Ionad Mara NAFC UHI an dèidh oileanaich a tharraing à dùthchannan a’ gabhail a-steach Nirribhidh, an Danmhairg, an Eilbheis, an Spàinn, a’ Phortagail is Canada.