Lasachadh air cùrsaichean iar-cheumnach

susbaint

Student with headphone and laptop

Tha lasachadh de 10% air a ’chìs oideachaidh airson nan cùrsaichean iar-cheumnach teagaisgte uile rim faotainn do alumni an oilthigh a tha air ceum a ghabhail le ceum àbhaisteach no ceum le urram.

  • Tha an lasachadh alumni a ’toirt a-steach do dh'oileanaich iar-cheumnach ùra teagaisg.
  • Bu chòir ceum àbhaisteach no urram a bhith aig oileanaich bho Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean.
  • Chan eil pròiseas tagraidh ann. Thèid ion-roghnachd airson an lasachaidh a mheasadh bhon fhiosrachadh air an fhoirm tagraidh a’ chùrsa.
  • Nuair a thèid a dhearbhadh, thèid an lasachadh a thoirt gu fèin-ghluasadach bho chìs a’ chùrsa.
  • Cha ghabh an lasachadh a lughdachadh le lasachaidhean sam bith eile.