Ballrachd den chùirt

susbaint

Cathraiche

 • Alastair MacColl

Tro dhreuchd

 • Vicki Nairn- Am prionnsapal agus iar-sheansalair
 • Fiona McLean - Reachdair
 • Aonghas Caimbeul- Stiùiriche Sgìreil FA & Iar-Chathraiche Comhairle Com-pàirteachais

Luchd-obrach agus oileanaich

 • Dr Mei-Li Roberts - Rianadair luchd-obrach
 • Rosemary McCormack - Rianadair luchd-obrach
 • Healther Innes - Rianadair luchd-obrach
 • Madeleine Brown - Rianadair luchd-obrach

Buill air an taghadh le Aonaidhean Ciùird

 • Sara O'Hagan

Riaghladair Foghlaim Adhartach

 • David Sandison
 • Derek Lewis

Neo-eisimeileach

 • Andrea Robasdan - Iar-chathraiche Cùirt agus àrd bhall neo-eisimeileach
 • Malcolm Burr
 • Allan Clow
 • Helen MacInnes
 • An t-Oll Poonam Malik
 • Heather Offord
 • Alex Paterson
 • Calum Ross
 • Paul Travill