Bonn an t-Seansalair

susbaint

An duais as àirde aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean.

2018 - Iain Thormoid MacLeòid susbaint John Norman MacLeod at HTC graduation

2018 - Iain Thormoid MacLeòid

Chaidh bonn an t-Seansalair a bhuileachadh air Iain Thormoid MacLeòid le Seansalair an oilthighe, HRH A’ Bhana-Phrionnsa Rìoghail, aig seirbheis ceumnachaidh Colaiste Dhiadhachd na Gàidhealtachd UHI air 5 Iuchar 2018.

Às an Eilean Sgitheanach bho thùs, bha Iain Thormoid a’ teagasg Eachdraidh ann an Àrd-sgoil a’ Phluic mus deach fhastadh mar òraidiche ann an Eachdraidh na Gàidhealtachd (Eachdraidh na Gàidhealtachd agus nan Eilean) ann an 1983 ann an Sabhal Mòr Ostaig UHI agus às dèidh sin àrdachadh gu ceannard foghlaim ann an 1987. Bho 1998, tha e air a bhith ag obair mar cho-òrdanaiche air an sgeama Ghàidhlig is foghlam co-cheangailte, a tha a’ gabhail a-steach solar fo-cheum agus iar-cheum Gàidhlig, agus bha e na stiùiriche lìonra cuspaireil don Ghàidhlig agus cànanan co-aimsireil eile bho 2003 - 2010. Leig Iain Thormoid dheth a dhreuchd san Iuchar 2018 mar stiùiriche foghlaim agus iar-phrionnsapal aig Sabhal Mòr Ostaig UHI.

Tha Iain Thormoid air a bhith na bhall gnìomhach air diofar chomataidhean san oilthigh – gnìomhaiche dàmh dhaonnachdan agus Gàidhlig, comataidh na Gàidhlig, a’ chomataidh planaidh acadaimigeach agus a’ chomataidh ionnsachaidh, teagaisg agus càileachd. Bha e na bhall de bhòrd stiùiridh Sabhal Mòr Ostaig UHI agus na chathraiche air grunn chomataidhean acadaimigeach sa cholaiste.   Gu làithreach, tha e na bhall de bhuidheann sàr-mhathais don Ghàidhlig aig Riaghaltas na h-Alba.

2016 - An t-Oll Hamish MacInnes OBE susbaint Hamish MacInnes OBE, 2016

2016 - An t-Oll Hamish MacInnes OBE

Fhuair an t-Oll Hamish MacAonghais bonn an Seansalair bho seansalair na h-oilthighe, A h-Àirdeachd Rìoghail A 'Bhana-phrionnsa Rìoghail, aig ceumnachadh Colaiste Pheairt UHI agus  Latha Stèidheachd Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean 2016.

Fhuair an t-Oll MacAonghais,ris an canar  'athair teasairginn beinne na h- Alba',Bonn Seansalair Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean mar chomharra air na seirbhisean aige air leasachadh sreapadaireachd agus teasairginn beinne. Le dreuchd  'toirt seachad còrr is sia deicheadan, fhuair e grunn thurasan suas beinne a chiad turas agus e aithnichte airson teasairginn beinne ùr-nodha. Stèidhich e Sgioba Teasairginn Beinn Ghleann Comhainn ann an 1961,Comunn cù-teasairginn ann an 1965 agus cho-stèidhich e Seirbhis Fiosrachaidh maoim-sneachda na h-Alba ann an 1988.

Chaidh an t-Oll MacAonghais ainmeachadh airson Bonn an Seansalair le Colaiste na Gàidhealtachd an Iar UHI a bhitheas a'lìbhrigeadh stiùireadh turasachd an oilthigh agus coileanadh eachdraidheil agus  a' teagasg ceum BA (le Urram). A 'bruidhinn mun duais aige, thuirt an t-Oll MacAonghais: "Gu dearbh tha e na urram a bhith an seo an-diugh gus an duais seo fhaighinn agus tha mi ga fhaighinn gu math ùmhlachadh. Le a bhi an seo agus  A h-Àirdeachd Rìoghail A 'Bhana-phrionnsa Rìoghail an lathair, Tha a 'Bhana-phrionnsa Rìoghail, fìor charaid dha Alba, ga dhèanamh na thachartas sònraichte."

2013 - An t-Àrd-Ollamh Seamus M Friseal MA, MEd, FRSA susbaint James Fraser 2013

2013 - An t-Àrd-Ollamh Seamus M Friseal MA, MEd, FRSA

Fhuair an t-Àrd Ollamh Seumas Friseal bonn an Seansalair le seansalair oilthigh, A h-Àirdeachd Rìoghail A 'Bhana-phrionnsa Rìoghail,aig ceumnachadh aig Colaisde na Gàidhealtachd an Iar UHI air latha stèidheachd Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean 2013.

An t-Àrd Ollamh Friseal an sàs ann an cruthachadh trì oilthighean Albannach thairis air a dhreuchd. Bha e na sgoilear ann an Àrd-sgoil  a 'Phluic mus deach e air adhart gu Oilthigh Dhùn Èideann far an do cheumnaich e ann an feallsanachd inntinn. Fhuair e ceum Maighstir Foghlaim cuideachd  bho Oilthigh Shruighlea.

Thoisich an t-Àrd-Ollamh Friseal air a dhreuchd mar òraidiche  rannsachadh saor-thoileach agus òraidiche beurla aig seann Cholaiste Teicnigeach Inbhir Nis, agus ghluias e gu dreuchdan àrd-stiùiridh aig Oilthigh Shruighlea, Colaiste na Banrigh Mairead( Oilthigh na Banrigh Mairead a-nis) agus Oilthigh Phàislig (a-nis Oilthigh Taobh an Iar na h-Alba). Bha e cuideachd air Comataidh Foghlaim Comhairle Roinneil na Gàidhealtachd mar bhall tidsear foghlaim adhartach.

Thàinig an t-Àrd-ollamh Friseal gu Institiùd  nam Mìle Bliadhna UHI mar Rùnaire ann an 2002 agus thàinig e gu bhith na iar-phrionnsapal ann an 2007. Nuair a dh 'fhalbh an t-Àrd-ollamh Raibeart MacCarmaig ann an 2009, chaidh e gu bhith na phrionnsapal de Institiud nam Mìle Bliadhna UHI. An dèidh sin stiùir e an t-ionad foghlaim àrd-ìre gu tiotal oilthigh agus mar sin thàinig e gu bhith na chiad phrionnsapal agus iar-sheansalair aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean ann an Gearran 2011. Dh'fhalbh an t-Àrd Ollamh Friseal às an oilthigh san Dùbhlachd 2013.