Tuilleadh fiosrachaidh - dreuchdan oilthigh

Pròiseas Iarrtas susbaint

Pròiseas Iarrtas

  • Bidh gach dreuchd bhàn a` ceangal ri iarratas air-loidhne a bu chòir dhut coilionadh gu h-iomlan. Ma bhios tu ag iarraidh taic le bhith a` coilionadh  foirm iarrtais no nam bu toigh leat cruth eile, cuir post-d gu Personnel no cuir fòn gu 01463 279214.
  • Bidh am pròiseas iarrtais air-loidhne gad thoirt tro àireamh de sgrìonaichean ;bidh seo a` leigeil leat am fiosrachadh a thoirt dhuinn air am bi feum againn gus an t-iarrtas agad a làimhseachadh agus gus cumail ri ullachaidhean  aithris reachdail.
  • Feumaidh tu am pròiseas iomlan a choilionadh mus tèid an t-iarrtas agad a chur a-steach.
  • Bidh a h-uile dreuchd bhàn ri fhaotainn air an làraich-lìn gu 23:59 uairean (GMT)air an làtha a dhùnas  an dreuchd  bhàn.
  • Tha ceangal aig gach dreuchd bhàn ri duilleag le fiosrachadh a bharrachd. Tha tuairisgeul obrach agus sònrachadh pearsa mionaideach cuideachd ri fhaotainn airson gach dreuchd bhàn.
  • Nuair a bhios tu a` lìonadh an fhoirm iarrtais ,dean cinnteach gum mìnich thu gu soilleir  mar a choinnicheas tu ris na slatan-tomhais a tha riatanach is miannaichte, agus a tha comharraichte air an t-sònrachadh pearsa.

Nam bu toil leat sùil a thoirt air adhartas an iarrtas agad, log a-steach don ionad iarrtais.

Chan urrainn dhuinn gabhail ri CBan beachdachail.

Fiosrachadh taic