Cuir fios thugainn

susbaint

Ma bhios ceist agad mu na cùrsaichean againn no mu thaobh eile de dh’Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean, faodaidh gum faigh thu am fiosrachadh a tha thu ag iarraidh ann an aon de na h-earrannan a leanas, fiosrachadh chùrsaichean, cìsean agus maoineachadh, taic oileanach, saorsa fiosrachaidh

Nach urrainn dhut na tha thu ag iarraidh a lorg? Cleachd fear de na foirmichean a leanas gus fios a chur thugainn.

(Nota: Leis gu bheil diofar àireamhan eadar-dhealaichte againn airson fios a chur thugainn, tha sinn a 'moladh gun cuir feadhainn a tha a cuir brath thugainn suil air an t-solaraiche seirbhis aca mu na cosgaisean a dh`fhaotadh a bhith ann.)

Na meadhanan sòisealta susbaint

Na meadhanan sòisealta

Faigh lorg oirnn air na meadhanan sòisealta:

Facebook Twitter Instagram YouTube Flickr LinkedIn

 

Cànan Soidhnidh Bhreatainn (BSL) susbaint

Cànan Soidhnidh Bhreatainn (BSL)

Faodaidh luchd-cleachdaidh BSL fios a chur thugainn tro eadar-theangair BSL/Beurla air-loidhne tro Contact Scotland.

Contact us via an online sign language interpreter | Cuir fios thugainn tro Eadar-theangair Cànan Soidhnidh air-loidhne

A’ lorg fiosrachadh ionadail? susbaint

A’ lorg fiosrachadh ionadail?

Airson fiosrachadh ionadail mu na com-pàirtichean againn, faodaidh tu fios a chur thuca gu dìreach:

Com-pàirticheOifis ChlàraichteÀireamh Fònpost-d
Colaiste Earra-Ghàidheil UHI Bàgh an Iar, Dùn Omhainn, Earra-Ghàidheil, PA23 7HP +44 (0)845 230 9969 info@argyllcollege.ac.uk
Colaiste Dhiadhachd na Gàidhealtachd UHI Àrd-shràid, Inbhir Pheofharain, Siorrachd Rois IV15 9HA +44 (0)1349 780 000 htc@uhi.ac.uk
Colaiste Inbhir Nis UHI 1 Làrach Inbhir Nis, Inbhir Nis,
IV2 5NA
+44 (0)1463 273 000
Colaisde a’ Chaisteil UHI Steòrnabhagh, Eilean Leòdhais
HS2 0XR
+44 (0)1851 770 000 adminle@uhi.ac.uk
Colaiste Mhoireibh UHI Sràid Mhoireibh, Eilginn, Siorrachd Mhoireibh
IV30 1JJ
+44 (0)1343 576 000 MC.Registry.Moray@uhi.ac.uk
Colaiste na Gàidhealtachd a Tuath UHI Rathad Ormlie, Inbhir Theòrsa, Gallaibh
KW14 7EE
+44 (0)1847 889 000 nhcinfo@uhi.ac.uk
Colaiste Arcaibh UHI Rathad an Ear, Baile na h-Eaglais, Arcaibh
KW15 1LX
+44 (0)1856 569 000 orkney.college@uhi.ac.uk
Colaiste Pheairt UHI Rathad Chraoibh, Peairt PH1 2NX +44 (0)845 270 1177 pc.enquiries.perth@uhi.ac.uk
Sabhal Mòr Ostaig UHI Slèite, An t-Eilean Sgitheanach IV44 8RQ +44 (0)1471 888 000 fios@smo.uhi.ac.uk
Comann Saidheans Mara na h-Alba UHI An t-Òban, Earra-Ghàidheil PA37 1QA +44 (0)1631 559 000 info@sams.ac.uk
Shealtainn UHI Gremista, Lerwick, Sealtainn ZE1 0PX +44 (0)1595 771 000 shetland.college@uhi.ac.uk
Colaiste na Gàidhealtachd an Iar UHI Slighe MhicIlleMhicheil, An Gearasdan, PH33 6FF +44 (0)1397 874 000 info.whc@uhi.ac.uk

 

A’ lorg Oifis Chlàraichte an oilthigh? susbaint

A’ lorg Oifis Chlàraichte an oilthigh?

Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean
Oifis Stiùiridh
12b Slighe Nis
Inbhir Nis
IV3 5SQ

Fòn: +44 (0) 1463 279000
Typetalk: +44 (0) 1463 279180