Dàmh saidheans, slàinte agus innleadaireachd

susbaint

Tha an dàmh saidheans, slàinte agus innleadaireachd air a stiùireadh le Deadhan an Dàimh, an Dr Su Bryan

Tha an dà dhàmh againn a’ dèanamh drochaid thar nan colaistean is ionadan rannsachaidh uile agus tha an curraicealam air a leasachadh agus air a riaghladh taobh a-staigh lìonraidhean cuspaireil, a tha cuideachd a’ dol tarsainn an lìonra gu lèir.

Is iad na lìonraidhean chuspairean taobh a-staigh dàmh saidheans, slàinte agus innleadaireachd:

Tha an dàmh cuideachd mar phàirt de agus gnìomhach san Sgoil Slàinte, Cùram Sòisealta agus Saidheansan Beatha againn.