Farpais Belladrum 2023

susbaint

Buannaich tiogaidean airson Belladrum

Buannaich paidhir thiogaidean gu Fèis Tartan Heart Belladrum 2023! susbaint

Buannaich paidhir thiogaidean gu Fèis Tartan Heart Belladrum 2023!

Tha sinn air com-pàirteachadh le Fèis Tartan Heart Belladrum gus cothrom a thoirt do dh’oileanaich, luchd-ceumnachaidh agus luchd-obrach thar ar com-pàirteachais air trì paidhrichean de thiogaidean deireadh-sheachdaine a bhuannachadh gu fèis na bliadhna-sa, eadar 27 is 29 Iuchar!

Mar a chuireas tu a-steach susbaint

Mar a chuireas tu a-steach

Cuir bhidio goirid air post-d gu communications@uhi.ac.uk (tha càileachd fòn foirfe) ag innse dhuinn dè as toil leat / a chòrd riut mu bhith ag ionnsachadh no ag obair còmhla rinn.

Air neo, faodaidh tu do thagradh a chur thugainn gu prìobhaideach tro na seanailean mheadhanan sòisealta @ThinkUHI.

Cuir ann:

  • An t-ainm slàn agad
  • Na tha thu ag ionnsachadh/a dh'ionnsaich no an dreuchd agad
  • An àrainn/ionad ionnsachaidh agad

Is e an ceann-latha airson tagraidhean 5f Dimàirt 18 Iuchar.

Thèid fios a chur gu triùir bhuannaichean air Diciadain 19 Iuchar tro phost-d, leis na h-inntrigidhean a bhuannaicheas gan roinn thairis air na seanailean mheadhanan sòisealta againn.

Group of people smiling to camera at Belladrum Tartan Heart Festival