Dùbhlan Converge 2023

susbaint

Converge | Thionndaidh Roma a beachd gu gnionmhachas | Am b urrainn dhutsa | Roma Gibb Fuasglaidhean a tha steidhichte air neach UHI

Ge bith dè a chanas tu riut fhèin, tha thu air tighinn don àite cheart susbaint

Ge bith dè a chanas tu riut fhèin, tha thu air tighinn don àite cheart

Tha tagraidhean airson Dùbhlan Converge 2023 a-nis fosgailte, le duais de £320,000 ri fhaighinn airson oileanaich, ceumnaichean agus luchd-obrach! Tha ceithir dùbhlain rim faighinn a’ ciallachadh gun urrainn dhut tagradh a dhèanamh airson an fhear as freagarraiche dod bheachd gnìomhachais.

Thairis air sia mìosan, tro thrèanadh sònraichte, ceanglaichean luchd-tasgaidh, cothroman lìonraidhidh agus taic 1-2-1, cuidichidh an dùbhlan thu gu do bheachd gnìomhachais mòr a dheuchainneadh, a dhearbhadh agus a chur air bhog.

Bidh Converge, am prògram cruthachaidh chompanaidhean as motha ann an Alba airson roinn nan oilthighean, ag obair mar chlàr-tòiseachaidh gu soirbheachas le bhith a’ toirt na sgilean, an stiùireadh, am maoineachadh agus an lìonra a dh’fheumas iad do luchd-nuadhachaidh acadaimigeach gus am beachdan mòra a thoirt gu buil gu malairteach.

Is e an ceann-latha airson tagraidhean 12 meadhan-latha air Diciadain 29 Màrt 2023.

Ion-ròghnachd susbaint

Ion-ròghnachd

Ion-ròghnachd

Tha an fharpais fosgailte do dh’oileanaich agus luchd-obrach tarsainn ar com-pàirteachais. Tha ceumnaichean o chionn ghoirid (taobh a-staigh 36 mìosan bho cheumnaich iad) cuideachd ion-ròghnach.

Tha an fharpais an-asgaidh airson cur a-steach. Chan eil agad ach gealltainn gun gabh thu pàirt ann an trèanadh agus tachartasan Converge. Feumaidh tu cuideachd ullachadh agus dèanamh cinnteach gun cùm thu ri cinn-latha a’ phrògraim.

Na ceithir dùbhlain susbaint

Na ceithir dùbhlain

Na ceithir dùbhlain

  1. Dùbhlan Coverge: airson beachdan gnìomhachais ùr-nodha le bunaitean IP làidir, comas malairteach àrd, agus comasachd follaiseach.
  2. Dùbhlan Neoini Lom: airson luchd-tionnsgain a tha mothachail air gnàth-shìde a' leasachadh fhuasglaidhean ùr-ghnàthach airson lùghdachadh gualain.
  3. Cruthaich Dùbhlan Atharrachaidh: airson pròiseactan cruthachail, sòisealta agus cultarail a tha ag iarraidh a bhith nan gnìomhachasan seasmhach.
  4. KickStart: airson ìre thràth, luchd-tionnsgain le beachdan gnìomhachais ùr-ghnàthach a bu mhath leotha a dheuchainneadh, a dhearbhadh agus ullachadh airson a chur air bhog.
Mar a nì thu tagradh susbaint

Mar a nì thu tagradh

Mar a nì thu tagradh

Faodaidh tu barrachd a leughadh mu na diofar dhùbhlain, co-dhùnadh dè am fear a tha dhutsa, agus tagradh air-loidhne tro làrach-lìn Converge.

Tha Converge cuideachd a’ cumail bhùthan-obrach cunbhalach air prìomh thaobhan de chruthachadh gnìomhachais, no faodaidh tu ruighinn a-mach thuca airson comhairle shonraichte