Tosgairean

Giordano Antonucci susbaint Giordano Antonucci

Giordano Antonucci

BA Riaghladh Goilf (le Urram), susbaint 2020
UHI Gàidhealtachd a Tuath

Rona Chaimbeul susbaint Rona Campbell in a red top

Rona Chaimbeul

MSc Leasachadh Dùthchail Seasmhach, 2017
UHI Innse Gall

Lauren Geddes susbaint Lauren Geddes sitting on a wall with her completed dissertation

Lauren Geddes

BA (le Urram) Gnothachas is Riaghladh, 2023
UHI Inbhir Nis

Ellen Grieve susbaint Ellen Grieve

Ellen Grieve

BA (le Urram) Ceòl Gnìomhaichte, 2021
Colaiste Arcaibh UHI

Seòras Gunn susbaint George Gunn in his graduation gown, holding up his scroll and smiling

Seòras Gunn

Cruinn-eòlas BSc (le urram), 2020
UHI Inbhir Nis

Laura Hinds susbaint Laura Hinds

Laura Hinds

BSc ann an Saidheans Slàinte Beòil, 2019
UHI Inbhir Nis

Jacob Hodge susbaint Jacob Hodge with guitars behind him

Jacob Hodge

MA ann an Ceòl agus an Àrainneachd, 2019
UHI Gàidhealtachd a Tuath

Mata Dòmhnallach susbaint Matthew MacDonald

Mata Dòmhnallach

HND, Leasachadh Dùthchail Seasmhach, 2008
UHI Innse Gall

Ashlie McIvor susbaint Ashlie McIvor

Ashlie McIvor

BSc (le Urram) Saidheans Mara, 2018
Comann Saidheans Mara na h-Alba UHI

Ellie McLaren susbaint Ellie McLaren with violin

Ellie McLaren

BA (le Urram) Ceòl Gnìomhaichte, 2021
UHI Innse Gall

Jordan McNeilage susbaint Jordan McNeilage sitting at his desk

Jordan McNeilage

BSC Teicneòlas ailtireachd (le urram), 2019
UHI Inbhir Nis

Lewis Melloy susbaint Lewis Melloy

Lewis Melloy

BSc Spòrs agus Fallaineachd (le urram), 2019
Colaiste Pheairt UHI

Lewis Melloy susbaint Lewis Melloy

Lewis Melloy

BSc Spòrs agus Fallaineachd (le urram), 2019
UHI Peairt

Callum Rae susbaint Callum Rae

Callum Rae

BEng (le Urram), Innleadaireachd Itealain le Obraichean agus Riaghladh Còmhdhail Adhair, susbaint 2018
UHI Peairt

Nurina Sharmin susbaint Nurina Sharmin in a library

Nurina Sharmin

BEng Aircraft Engineering and Air Transport Operations, 2020
UHI Peairt

Seumas Mac an Tuairneir susbaint James Turner

Seumas Mac an Tuairneir

BSc ann an Leasachadh Seasmhach, 2019
BA (le Urram) Ceòl Gnìomhaichte

Giordano Antonucci susbaint Giordano Antonucci

Giordano Antonucci

BA Riaghladh Goilf (le Urram), susbaint 2020
Colaiste na Gàidhealtachd a Tuath UHI