Duaisean Alumni 2022

Tha ainmeachaidhean a-nis dùinte airson Duaisean Alumni 2022. susbaint

Tha ainmeachaidhean a-nis dùinte airson Duaisean Alumni 2022.

Tapadh leibh don a h-uile duine a dh ’ainmich. Ainmichidh sinn am buannaiche a dh ’aithghearr!

Tha Duaisean Alumni ag aithneachadh agus a’ comharrachadh thabhartasan agus choileanaidhean barraichte nan alumni againn.

Tha trì duaisean ann:

1. Duais Buaidh Alumni UHI

Ag aithneachadh alumni a tha a’ nochdadh soirbheachas agus coileanadh sònraichte nan cùrsa-beatha proifeasanta agus/no com-pàirt agus buaidh chudromach sa choimhearsnachd aca.

2. Duais Iomairtiche Mathas Alumni UHI

Ag aithneachadh alumni a tha a’ taisbeanadh ùr-ghnàthachadh agus dealas a thaobh atharrachaidhean tùsaireach a nì eadar-dhealachadh air dùbhlain chruinneil agus ionadail leithid seasmhachd àrainneachdail.

3. Duais Tosgaire Alumni UHI

Ag aithneachadh alumni a tha a’ dèanamh dealas leantainneach agus a’ cur ri UHI  tron obair shaor-thoileach aca.

Thoir an aire:

  • Feumaidh an tagraiche air bhith na oileanach aig UHI.
    Feumar tagraidhean a chur a-steach ro mheadhan-oidhche air Didòmhnaich, 3 Iuchar 2022.
  • Tha fàilte air neach sam bith ainmeachadh, a’ gabhail a-steach alumni, oileanaich agus luchd-obrach. Cuirear fàilte air fèin-ainmeachaidhean cuideachd.
  • Bithear a’ sùileachadh gum bi am buannaiche a’ gabhail pàirt ann am follaiseachd iomchaidh sam bith, a’ gabhail a-steach dealbhan agus a bhith an làthair aig tachartas taisbeanaidh.
  • Bithear a’ brosnachadh a’ bhuannaiche gu pàirt a ghabhail ann an co-dhiù aon ghnìomh ann am bliadhna na duaise aca, leithid a bhith a’ toirt seachad sgeulachd feart, sgrùdadh cùise no bhidio.
  • Thèid gach ainmeachadh a làimhseachadh gu dìomhair.
  • Ma tha ceist sam bith agad, cuir post-d gu alumni@uhi.ac.uk

2021 Alumni Award Winner Lorna McNee

Buannaiche Duais Alumni 2021 Lorna NicNee