Lorg caraid

susbaint

Ma tha thu airson fios a chur gu caraid a bh’ agad aig an oilthigh, faodaidh gum bi e comasach dhuinn do chuideachadh, leis an t-seirbheis againn airson caraid a lorg.

Mar thoradh air achd dìon an dàta chan urrainn dhuinn fiosrachadh conaltraidh nan alumni a thoirt a-mach, ach is urrainn dhuinn teachdaireachd a chur air adhart as do leth.

An toiseach; cuir fios thugainn le d’fhiosrachadh, ainm do charaid agus, mas urrainn dhut, an cùrsa a rinn iad agus a’ bhliadhna anns an do cheumnaich iad.

Innsidh sinn a bheil seòladh puist-d no seòladh puist againn air an son agus, ma tha, faodaidh tu teachdaireachd a chur thugainn a chuireas sinn air adhart ri do charaid!